Kancelaria zapewnia ochronę prawną z następujących gałęzi prawa:

cywilnego - spory o zapłatę, o zapłatę z weksli, spory konsumenckie (rękojmia za wady fizyczne/ prawne, gwarancja), wady oświadczenia woli, sprawy spadkowe na wszystkich etapach (w tym podział spadku), sporządzanie pozwów, apelacji, zażaleń, wszczęcie egzekucji celem uzyskania należności od nierzetelnego dłużnika, jak również obrona przed egzekucją komorniczą (w tym skarga na czynności/zaniechanie komornika), szerokie spektrum obsługi wspólnot mieszkaniowych, sprawy o uchylenie uchwał, stwierdzenie nieistnienia uchwał, stwierdzenie nieważności uchwał;

karnego - obrona podejrzanych/oskarżonych/osadzonych, reprezentacja pokrzywdzonych - na kazdym etapie postepowania.


gospodarczego
 – prowadzenie spraw o niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, sporządzanie oraz opiniowanie umów;

handlowego – tworzenie spółek (np. z o.o.), przekształcanie działalności gospodarczej w spółkę z o.o., dokonywanie zmian wpisu w KRS;

rodzinnego i opiekuńczego - rozwody, ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa/macierzyństwa, alimenty (w tym od dzieci na rzecz rodziców), obniżenie alimentów, ustalenie zakresu władzy rodzicielskiej (pozbawienie/odzyskanie), ustalenie sposobu kontaktu z dzieckiem;

kanonicznego - stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego (adwokat kościelny);


administracyjnego
 –
sporządzanie odwołań od decyzji organu I instancji, sporządzanie skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego, sporządzanie zażaleń na bazie KPA;

farmaceutycznego -
sporządzanie wniosków do Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego np. w przedmiocie wydnia zezwolenia na porwadzenie apteki, zmiany zezwolenia na prowadzenie apteki, odwołania od decyzji WIF, itp.

transportowego
 –
zarządzanie transportem rzeczy wykonywanym za pomocą aut o dmc powyżej 3,5 t., spory z zakresu utraty, uszkodzenia, zagubienia ładunku;  

pracy
- spory o ustalenie stosunku pracy, o wypłatę odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, o wypłatę odprawy, o wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, o naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, o naruszenie zakazu konkurencji, o zapłatę  wynagrodzenia za nadgodziny;

ubezpieczeń
 - odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych, z tytułu zwrotu kosztów za najem auta zastępczego;

Kancelaria specjalizuje się także w szeroko pojętym
odzyskiwaniu wszelkich należności - np. z tytułu nieuregulowanych faktur, rachunków itp. (kontakt).


Kompleksowa obsługa prawna na Dolnym Śląsku

Podział spadku, zadośćuczynienie za wypadek samochodowy, ustalenie ojcostwa, odszkodowanie za bezprawne rozwiązanie umowy o pracę — sytuacje, w których pomoc prawnika okazuje się nieodzowna, bywają różnorodne. Chcąc więc odpowiadać na zróżnicowane oczekiwania Klientów, w naszej kancelarii prawnej postawiliśmy na wszechstronność świadczonych usług. Zapewniamy kompleksową, profesjonalną obsługę prawną w zakresie odmiennych obszarów prawa — karnego, cywilnego, gospodarczego, handlowego, administracyjnego, pracy, rodzinnego i opiekuńczego, ale nie tylko. Niezależnie od stopnia skomplikowania sprawy, dołożymy wszelkich starań, aby pomóc Ci osiągnąć satysfakcjonujący rezultat.

Rzetelne wsparcie w Kancelarii radcy prawnego Marka Bazylkiewicza

Nasze usługi prawne świadczymy w formie stacjonarnej (w tym z możliwością dojazdu do Klienta) albo online, dzięki czemu skorzystanie z pomocy prawnika jest łatwe, wygodne i bezproblemowe. Bez względu jednak na wybraną przez Ciebie opcję, w naszej kancelarii zawsze możesz mieć pewność profesjonalizmu na najwyższym poziomie, dyskrecji, rzetelności, a także pełnego zaangażowania w Twoją sprawę. Pomożemy Ci choćby w uzyskaniu zadośćuczynienia za wypadek samochodowy, wypłaty należnego wynagrodzenia za nadgodziny, ubieganiu się o pozwolenie na prowadzenie apteki, stwierdzeniu nieważności małżeństwa kościelnego, zarejestrowaniu spółki, obronie podczas postępowania karnego — i wielu innych sprawach. Zapraszamy!