UMOWY

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi w zakresie:

  • sporządzenia wszelkich umów, m.in. takich jak - umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa najmu, umowa dzierżawy,

    umowa sprzedaży, umowa o roboty budowlane, umowa pożyczki, umowa agencyjna, umowa przedwstępna, 

    o dożywocie, umowy o pracę, umowa pożyczki, umowa o pracę i inne.;

  • opiniowanie umów, udzielanie wskazówek i porad chroniących interesy naszego Klienta;