Windykacja, odzyskiwanie długów - Wrocław (dolnośląskie)


Kancelaria prawna Marka Bazylkiewicza zlokalizowana we Wrocławiu zapewnia swoim Klientom profesjonalne usług prawne na terenie województwa dolnośląskiego, zaś w sprawach windykacyjnych - w całej Polsce. W ramach świadczonej obsługi prawnej Klienci mogą skorzystać z usług odzyskiwania należności od dłużników – zarówno na drodze postępowania przedsądowego, jak i sądowego oraz poprzez egzekucję komorniczą.

Windykacja i odzyskiwanie długów prowadzone są w sposób optymalnie dopasowany do sytuacji. Prócz dyscyplinującego wezwania do zapłaty czyniącego zadość wymogom procedury cywilnej, Klienci mogą liczyć na pełną reprezentację i dochodzenie roszczeń przed sądem na kanwie postepowania uproszczonego, nakazowego, upominawczego, elektronicznego postępowania upominawczego (EPU), postepowania dotyczącego europejskich nakazów zapłaty, jak również postępowania zwykłego. Radca prawny wybiera najskuteczniejszy sposób, aby zapewnić Klientowi możliwie najbardziej satysfakcjonujące rozwiązanie, mając na uwadze efektywność oraz najniższy koszt opłaty sądowej (uiszczanej na rzecz sądu). Istnieje również możliwość złożenia w imieniu Klienta wniosku o zwolnienie z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych, jeżeli Klient nie jest wstanie ponieść ich bez uszczerbku dla siebie lub rodziny.

Na zlecenie Klienta Kancelaria reprezentuje Klientów także przed komornikiem – poczynając od złożenia wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego zmierzającego do zlokalizowania i zajęcia majątku dłużnika, poprzez kontakt z komornikiem celem monitorowania sprawy, ewentualną licytację majątku dłużnika i finalne przekazanie wyegzekwowanej sumy na rzecz wierzyciela (tj. Klienta). Zapraszamy do kontaktu.

foto m1png