STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI
MAŁŻEŃSTWA KOŚCIELNEGO


Kancelaria świadczy kompleksowe usługi w zakresie:
  • opracowania pozwu w przedmiocie stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego;
  • reprezentacji Klienta przed sądem biskupim (duchownym);
  • sporządzenie wszelkich pism procesowych w trakcie procesu - wnioski dowodowe, uwag do obrońcy węzła małżeńskiego itp.;
  • zapoznanie się z treścią akt podczas ich publikacji;
  • sporządzenie apelacji w sprawie;
  • opracowanie rekursu (odpowiednik zażalenia);
  • doradztwo w przedmiocie stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego i przebiegu procesu kanonicznego;
  • nieważności małżeństwa kościelnego i przebiegu procesu kanonicznego przed sądem duchownym;

    Więcej informacji