TWORZENIE I OBSŁUGA SPÓŁEK

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi w zakresie:
  • opracowania umowy spółki (z o.o., jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, cywilnej, osobowej);
  • rejestracji spółki w KRS;
  • dokonywania wszelkich zmian w umowach spółki, w KRS;
  • sporządzania uchwał zarządu, zgromadzenia wspólników, udziałowców, akcjonariuszy itp.;
  • reprezentacji spółki przed sądem i/lub innymi podmiotami;