ZASTĘPSTWO PROCESOWE

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi w zakresie reprezentacji Klienta i ochrony jego interesów:
  • na rozprawach przed Sądem;
  • przed organami ścigania - w tym przed Policją, Prokuraturą, CBA, CBŚ itp.:
  • przed urzędami, instytucjami, jednostkami samorządu terytorialnego itp.:
  • przed osobami fizycznymi, osobami prawnymi itp.: