SĄDOWE ROZPRAWY W DNIACH 13-31 MARCA 2020 r. SĄ ODWOŁANE (ZA WYJĄTKIEM SPRAW PILNYCH)

W związku z zaleceniami Ministerstwa Sprawiedliwości, które pozostaje w bieżącym kontakcie z Ministrem Zdrowia - od dnia 13 marca do dnia 31 marca br. odwołane będą rozprawy zaplanowane w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu i sądach rejonowych okręgu wrocławskiego, z wyjątkiem spraw pilnych oraz odroczonych publikacji orzeczeń.

Przy odroczonej publikacji orzeczenia nie jest obowiązkowe stawiennictwo stron. Informacja o jego treści będzie dostępna telefonicznie lub przez Portal Informacyjny Sądów apelacji wrocławskiej.

Co do spraw pilnych, ich wykaz zostanie opublikowany w dniu 13 marca 2020 r. na stronach internetowych poszczególnych sądów.

Uprasza się również o ograniczenie wizyt w sądach wyłącznie do spraw niezbędnych z uwagi na potrzeby ograniczenia kontaktów. Zwracam uwagę, że istnieje możliwość kontaktu z sądem drogą telefoniczną albo elektroniczną.

                                       foto tel blogjpg