Nowy znak – za jego nieprzestrzeganie grozi 500 zł kary grzywny

Rządowe Centrum Legislacji zaprezentowało projekt nowych znaków drogowych D-54 oraz D-55, które informują o … strefie czystego transportu.

Wraz z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (która weszła w życie z dniem 22 lutego 2018 r.) zostały wprowadzone przepisy o nowych uprawnieniach dla samorządów, m.in. celem promowania aut napędzanych ekologicznymi źródłami energii. W rezultacie w naszej przestrzeni niebawem pojawi się coraz więcej stref czystego transportu oznaczonych znakiem D-54 (koniec strefy sygnalizuje znak D-55). Wjazd do tychże stref będzie możliwy za dodatkową opłatą (2,5 zł za godzinę lub 25 zł za dobę). Bez opłat będą mogły do nich wjeżdżać jedynie auta elektryczne, wodorowe oraz napędzane gazem zmiennym LNG lub CNG (do tej grupy aut ekologicznych nie zaliczymy aut napędzanych gazem LPG). 

Zgodnie z art. 96c. Kodeksu wykroczeń - kto nie przestrzega ograniczeń w dostępie do strefy czystego transportu podlega karze grzywny do 500 złotych.

Jak podaje Ministerstwo Infrastruktury, w ostatnich latach w kilku państwach europejskich wprowadzono strefy ograniczonego dostępu pojazdów do wydzielonych stref w miastach, ze względu na emisję szkodliwych substancji. Strefy te znakuje się odpowiednimi znakami drogowymi (np. Czechy, Francja, Niemcy). Rozwiązania tych państw były przedmiotem analizy podczas prowadzonych prac legislacyjnych.

Auta elektryczne będą oznaczane specjalną naklejką, zaś od 2020 roku będą otrzymywały zielone tablice rejestracyjne, co będzie skutkować dodatkowymi przywilejami dla tego typu samochodów. Nieuprawnione posługiwanie się w/w naklejką, tablicami czy też dowodem rejestracyjnym – będzie sankcjonowane karą grzywny na kanwie art. 96c Kodeksu wykroczeń (wejdzie w życie z dniem 11 lipca 2019 r.). 

znak-drogowy-strerfa-czystego-transportujpg