Międzynarodowy Trybunał Karny a putin, ławrow, gierasimow, szojgu, łukaszenka i inni

Międzynarodowy Trybunał Karny (ang. International Criminal Court, ICC) – jest to stały sąd międzynarodowy powołany do sądzenia osób fizycznych (a nie Państw) oskarżanych o popełnienie najcięższych zbrodni, jak zbrodnie ludobójstwa, zbrodnie przeciwko ludzkości, zbrodnie wojenne i agresje, które miały miejsce po 1 lipca 2002 roku. Siedzibą MTK jest Haga. 


Prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego wszczął dochodzenie wstępne, by zebrać dowody przestępczych działań Rosji atakującej Ukrainę. 

Karim Khan, Brytyjczyk, prokurator w Międzynarodowym Trybunale Karnym w Hadze oznajmił, iż: „po wstępnym dochodzeniu mam uzasadnione podstawy sądzić, że na Ukrainie popełniono zarówno zbrodnie wojenne, jak i przeciw ludzkości”

 

MTK (jego prezesem jest prof. Piotr Hofmański) powołano na mocy statutów rzymskich, które sygnowały 123 państwa, lecz Rosja i Ukraina do tychże statutów nie przystąpiły.  

Okoliczność ta stanowi komplikację natomiast MTK może zbadać zbrodnie wojenne, ludobójstwo i zbrodnie przeciw ludzkości dokonywane przez siły rosyjskie, jak również i białoruskie. Jest to możliwe z uwagi na wniosek złożony przez Ukrainę - w przedmiocie objęcia jej jurysdykcją MTK. 

Co więcej - Ukraina wystosowała już odpowiednie wnioski przeciwko Rosji, które dotyczą nałożenia na nią środków tymczasowych. Europejski Trybunał Praw Człowieka nakazał Rosji powstrzymanie się od ataków wojskowych na ludność, obiekty cywilne i inne chronione obiekty (szkoły, szpitale), zapewnienie bezpieczeństwo placówkom medycznym, personelowi i wozom ratunkowym).

Wnioski o ściganie mogą złożyć także państwa, które są już stronami statutów rzymskich (w tym Polska).

Gdyby sprawa doszła do etapu przeciwko konkretnym osobom, wówczas przed MTK mogliby stanąć najważniejsi odpowiedzialni za wydawanie zbrodniczych rozkazów. Tym niemniej wszystko zależy od rozwoju sytuacji i determinacji państw w ściganiu sprawców i doprowadzeniu ich przed Trybunał.

  Trybuna ju czeka Memy Wadimir  Putin Haga Trybuna  W  Hadze