ROZWÓD CYWILNY


Kancelaria świadczy kompleksowe usługi w zakresie:
  • reprezentacji Strony przed Sądem w sprawie rozwodowej - z orzekaniem o winie bądź bez orzekania o winie;
  • reprezentacji Strony w sprawie o separację;
  • reprezentacji Strony w sprawie unieważnienia małżeństwa;
  • również w sprawie alimentacyjnej, ustalenia miejsca zamieszkania dziecka, ustalenia kontaktów z dzieckiem, ustalenia sposobu korzystania z mieszkania po rozwodzie;
  • reprezentacji w sprawie eksmisji małżonka; 
  • reprezentacji w sprawie przekazywania wynagrodzenia uzyskanego przez małżonka do rak drugiego z małżonków;
  • reprezentacji w sprawie podziału majątku wspólnego, w sprawie ustalenia udziałów w majątku wspólnym, w sprawie zwrotu poczynionych nakładów na majątek osobisty drugiego małżonka;